یخچال NR-BY۶۰۲

NR-BY602

بستن

ویژگیها

یخچال NR-BY۶۰۲
گنجایش ۶۰۲ لیتر
مجهز به مبدل و ECONAVI
آنتی باکتریال و تمیز کننده ضد بو

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

یخچال NR-BY۶۰۲

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English