یخچال دو درب NR-BK۳۴۵

NR-BK345

بستن

ویژگیها

یخچال دو درب NR-BK۳۴۵
گنجایش ۳۳۳ لیتر
روشنایی داخلی با LED پیشرفته
بالاترین تراز ذخیره انرژی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

یخچال دو درب NR-BK۳۴۵