تلویزیون LED ویرا TH-32AS610

تاریخ فروش : -

TH-32AS610M

عملکردهای همه جانبه با کیفیت بالای تصویر

یک مدل شبکه همه کاره با کیفیت تصویر عالی.

TH-32AS610

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلویزیون LED ویرا TH-32AS610
اندازه ها:
32"
50"
42"
تجربه تلویزیون شخصی شده با "صفحه اصلی من"
اشتراک آسان محتوا با کشیدن و اشتراک
IPS LED بسیار روشن

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تلویزیون LED ویرا TH-32AS610

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English
نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
Arabic