تلویزیون LED ویرا TH-42AS610

تاریخ فروش : -

TH-42AS610M

عملکردهای همه جانبه با کیفیت بالای تصویر

یک مدل شبکه همه کاره با کیفیت تصویر عالی.

TH-42AS610

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلویزیون LED ویرا TH-42AS610
اندازه ها:
42"
50"
32"
تجربه تلویزیون شخصی شده با "صفحه اصلی من"
اشتراک آسان محتوا با کشيدن و اشتراک
IPS LED بسیار روشن

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تلویزیون LED ویرا TH-42AS610

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English
نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
Arabic