تلویزیون LED مدل VIERA TH-50C300M

TH-50C300M

ارزش و کیفیت در هماهنگی کامل

تلویزیون های C300 با عملکردهای اساسی، قیمت بسیار مناسبی دارند.

تلویزیون LED مدل VIERA TH-50C300M

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلویزیون LED مدل VIERA TH-50C300M
تاری تطابق پذیر نور زمینه
مدیا پلیر
ورودی HDMI

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تلویزیون LED مدل VIERA TH-50C300M