تلویزیون LED ویرا TH-L۳۹EV۶m

TH-L39EV6M

LED هوشمند و با کلاس

مدل تمام HD با قاب بسیار باریک و قابلیت اتصال تلفن هوشمند / کامپیوتر هوشمند

TH-L39EV6

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلویزیون LED ویرا TH-L۳۹EV۶m
اندازه ها:
39"
قاب بسیار باریک فلزی
Swipe & Share ۲.۰
عملکرد رضایت بخش USB

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تلویزیون LED ویرا TH-L۳۹EV۶m

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English