تلویزیون LED ویرا TH-L۵۰E۶M

TH-L50E6M

تلویزیون کامل شبکه ای با طراحی بسیار باریک

یک مدل چند منظوره با قاب بسیار جذاب و خیلی نازک

TH-L50E6

بستن

مشخصات

ویژگیها

تلویزیون LED ویرا TH-L۵۰E۶M
اندازه ها:
50"
42"
صفحه اصلی من
تلویزیون کامل شبکه ای
قاب بسیار باریک

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

تلویزیون LED ویرا TH-L۵۰E۶M

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English