دوربین بیسیم درب VL-SDM200

VL-SDM200

ملاقاتی ها را کنترل کنید

دوربین متحرک بیسیم درب VL-SDM۲۰۰ با قابلیت مکالمه و ضبط تصویر دوطرفه به شما اجازه می دهد تا با آسانی ببینید چه کسی و در چه زمانی به سمت درب نزدیک می شود.

VL-SDM200

بستن

مشخصات

ویژگیها

دوربین بیسیم درب VL-SDM200
زیر نظر داشتن
صدای مکالمه دوطرفه
ضبط تصویر

لوازم جانبی

accessory-image

VL-DM200

مانیتور بیسیم اضافی

پشتیبانی

پشتیبانی شوید

دوربین بیسیم درب VL-SDM200

نحوه کارکرد و راهنماییها
Operating Instructions
English