ေသးသြယ္ၿပီး စတုိင္က် က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းေသာ မိုက္ခ႐ိုစနစ္ SC-HC49GS

SC-HC49GS

ပါးလႊာေသာကိုယ္ထည္မွ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ အသံ

HC49 တြင္ ေသးသြယ္ေသာ ကိုယ္ထည္တြင္ အားေကာင္း၍ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ အသံကို ထုတ္ေပးရန္အတြက္ နည္းပညာမ်ား စုစည္းထားသည့္ LincsD-Amp တပ္ဆင္ပါရွိပါသည္။ ၎သည္ iPhone5S/C Docking၊ CD၊ Bluetooth® ႏွင့္ NFC ႏွင့္အတူ တြဲဖက္သုံးစြဲႏိုင္မႈႏွင့္အတူ သင့္ အၾကိဳက္ဆုံး သီခ်င္းနားဆင္ႏုိင္သည္။

Slim Stylish Compact Micro System SC-HC49

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ေသးသြယ္ၿပီး စတုိင္က် က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းေသာ မိုက္ခ႐ိုစနစ္ SC-HC49GS
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:Silver:SC-HC49GS-S
Color:Black:SC-HC49GS-K
Color:White:SC-HC49GS-W
Slim & Stylish Design
Clear & Dynamic Sound
Stream Your Music Wirelessly
Bluetooth® Wireless Technology, One-touch Connection (NFC)

အကူအညီရယူရန္

အကူအညီရယူရန္

ေသးသြယ္ၿပီး စတုိင္က် က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းေသာ မိုက္ခ႐ိုစနစ္ SC-HC49GS