ဖုန္စုပ္စက္ MC-CL305 series

MC-CL305

အေလးခ်ိန္အလြန္ေပါ့ပါးသည့္ အိတ္မပါေသာ အမႈိက္ထည့္သည့္ဘူးျဖင့္ ဖုန္စုပ္စက္

MC-CL305

Close

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား

ဖုန္စုပ္စက္ MC-CL305 series
ရရွိႏိုင္ေသာ အေရာင္မ်ား:
Color:Blue:MC-CL305-A
Color:Orange:MC-CL305-D
Ultra-Lightweight,Portable Design
Lovely round form and brilliant colors in small size
Power-saving eco-conscious design