Heve kvalitetsnivåer og sikre produktsikkerhet

Panasonic gir produktsikkerhet all oppmerksomhet,
og lager produkter som virkelig er til nytte for kunden.

Her hos Panasonic, er vi svært opptatt av produktkvalitet og streber etter å lage trygge, pålitelige produkter som kunder fra hele verden kan bruke, uansett situasjon.

Derfor står det i Panasonics kvalitetspolicy at firmaet vil "virkelig vil være til nytte for kunder ved å levere produkter og tjenester som kontinuerlig møter og tilfredsstiller kunders og samfunnets behov." Panasonic sikrer også, gjennom en egen, grunnleggende policy om produktsikkerhet, at idealene om kvalitetssikring og produktsikkerhet er nøye oppholdt gjennom hele Panasonic-gruppen.

For å bruke disse policyene, har hvert firma implementert systemer for å utføre sine forretninger med uavhengig ansvar og selv-regulering under tilsyn av Chief Quality Officer (CQO). I tillegg til dette holder Panasonic periodevis "kvalitetsstrategimøter" og "kvalitetslederes møter". Disse møtene både forbedrer samarbeid innen gruppen og fremmer arbeid av kvalitetsforbedringer.

For å implementere produksjon med fokus på produktsikkerhet, reorganiserte Panasonic sin globale generelle produktsikkerhetskomité i 2012 og etablerte en arbeidsgruppe for sikkerhetsteknologi og en arbeidsgruppe for sikkerhetsstandard under samme paraply. Ved hjelp av disse arbeidsgruppene, har firmaet laget godt etablerte sikkerhetsteknologier og utviklet innebygde produktsikkerhetstandarder som gir et bedre, mer konsekvent system. På grunn av økt behov for sikkerhetsfunksjoner i biler, roboter og andre produkter, forfremmer Panasonic opptak av sikkerhetsstandardsertifikater gjennom partnerskap i konsernet for å sikre sikkerheten i disse produktkategoriene.

Hvis en produktrelatert ulykke mot formodning skulle skje, bekrefter Panasonic straks faktaene som er knyttet til ulykken, analyserer årsakene og utfører tester. Hvis firmaet mener en produktrelatert ulykke er alvorlig, blir detaljene straks og nøyaktig rapportert til firmaets ledelse og relevante offentlige organer. I mellomtiden vil Panasonic-gruppen fungere som én for å ta alle nødvendige tiltak for å sikre kundenes sikkerhet.

Les mer:

Raising Quality Levels and Ensuring Product Safety

Kunderelasjoner

Vi gir våre kunder tillitt, pålitelighet og tilfredsstillelse basert på vår filosofi om "ekte service".

Panasonics filosofi om ledelse har vært å bidra til samfunnet gjennom deres produkter og tjenester mens kunden alltid kommer først. Basert på denne filosofien, gjør firmaet sitt beste for å forbedre kundetilfredshet (CS - Customer Satisfaction) og tilbyr produkter, løsninger og tjenester som beriker livene til mennesker over hele verden.

Ved levering av reparasjoner og kundeservicestøtte gjennom dens globale servicenettverk, er Panasonics mål oppriktighet, nøyaktighet og hastighet, og jobber med ydmykhet og verdsettelse. Dette har sitt grunnlag i prinsippet om "ekte service" som firmaets grunnlegger har etablert gjennom sine ord. Firmaets fundamentale stilling er derfor å gi kunder pålitelighet, fredsro og tilfredshet.

Panasonic har også etablert et sett med grunnleggende regler for svar til kunder (i overholdelse med ISO 10002) for riktig svar på spørsmål og klager fra kunder over hele verden. Vi har implementert ISO-ettergivende administrasjonssystemer basert på grunnleggende regler for svar til kunder og har skreddersydd det etter lovverket i hvert land eller område.

CS-aktiviteter overses av Panasonics administrerende direktør, viseadministrerende direktør, og implementeres i samarbeid mellom hovedkontoret og andre datterselskaper. CS-avdelingene til Panasonics salgsselskaper rundt om i verden samler inn lokal informasjon angående tjenester og kvalitet, samt kundeforespørsler, osv. Denne informasjonen brukes til å sikre kvaliteten og sikkerheten til produkter, og til å støtte utvikling av produkter som møter kunders behov på hvert marked.

CS-ansatte i Japan deler kunnskapen og erfaringen som de har samlet inn for å kunne gi bedre kundeservice.

Panasonic bruker en rekke ulike metoder for å analysere Voice of Customer (VOC), og bruker resultatene av analysene – gjennom koordinasjon mellom produktplanlegging, design, ingeniørarbeid og kvalitetsavdelinger på ene siden, og markedsførings- og salgsavdelinger på andre siden – for å forbedre produktutvikling, funksjonalitet, kvalitet, instruksjonsveiledninger, katalogoppdateringer og markedsføringsaktiviteter.

Panasonic regner sine VOC-aktiviteter til å være praktiske implementeringer av dens administrasjonsfilosofi for å forbedre kundetilfredshet. Firmaet oppmuntrer alle ansatte til å engasjere seg med stemmene til firmaets kunder i alt arbeid de gjør.

Les mer:

Customer Relations

Informasjonssikkerhet og beskyttelse av personlig informasjon

Vi har fått ISO 27001-sertifisering, og fokuserer på informasjonssikkerhetstiltak
for å forhindre skade på kunder, forretningspartnere og andre.

Dagens forretningsverden krever bruk av IT, som informasjonssystemer og Internett. Risikostyring for informasjonssikkerhet er en svært viktig sak for firmaer. Slike risikoer som lekkasje av konfidensiell eller personlig informasjon kunne gjøre store skader og ha en stor innvirkning på firmaer, og ville sannsynligvis spres til deres forretningspartnere, kunder og andre involverte grupper eller privatpersoner.

Under disse omstendighetene, har Panasonic lansert en "personvernspolicy" i tillegg til å definere "bruk og kontroll av informasjon" i Panasonics etniske retningslinjer for å håndtere informasjonssikkerhet.

Panasonic har innhentet ISO 27001-sertifisering for alle avdelinger som håndterer personlig informasjon for individuelle kunder. Dette vil sikre at personlig informasjon som er mottatt fra kunder håndteres på riktig måte og at, hvis det skulle hende at slik personlig informasjon lekkes ut, vil responsen være rask.

Initiativer for riktig administrering av forretningspartners og kunders informasjon er svært viktig for et firma som har tillitt i samfunnet, og Panasonic vil fortsette å fokusere på administrering av informasjonssikkerhet.

Les mer:

Information Security and Protection of Personal Information

Ansvarlig offentlig omtale og annonsering

Økning av verdien til Panasonic-merket
med ekspansjon av rimelige og nøyaktige bedriftskommunikasjoner.

Over de siste årene, har det vært en rekke bedriftsrelaterte skandaler globalt sett, og øynene til samfunnet har vært vendt mot bedrifter med et stadig mer alvorlig blikk. Samfunnet har begynt å sette store spørsmålstegn ved bedrifts styrelse, sosiale ansvar, holdninger og hele måten bedrifter håndteres på. Som følge av dette har bedriftens kommunikasjon vært stadig viktigere.

Panasonics etniske retningslinjer utgjør følgende policyer for vår grunnleggende kommunikasjon som et konsern.

(1) Kommunikasjoner
Gjennom vår bedriftskommunikasjon, som består av offentlige relasjoner og annonseringsaktiviteter, vil vi gi rimelig og nøyaktig informasjon om våre grunnleggende forretningspolicyer, samt om våre produkter, tjenester og teknologier, med sikte på å bedre informere kunder og andre aksjeeiere, og dermed forbedre verdien til merkene våre. Samtidig vil vi fortsette å lytte til og observere offentligheten, for å lære fra dem og gjenspeile deres meninger i våre forretnings-, markedsførings- og vareaktiviteter.

(2) Rimelig innhold og uttrykk
Vi vil ikke gjøre representasjoner som er bedragerske, villedende, falske eller urimelige. Vår annonser skal ikke være fornærmende eller politisk eller religiøs.

(3) Kreativitet og innovasjon
Vi tar sikte på å utvikle og demonstrere både vår kreativitet og innovasjon i bedriftens kommunikasjonsaktiviteter og inntrykk på kunder slik at de kan stole på våre merker.

Les mer:

Responsible Publicity and Advertising

Rimelig driftspraksis

I overholdelse med loven og vår egen bedriftsfilosofi,
streber vi etter å forbedre sosiale normer, én etter én, for å fremme rimelig forretningspraksis.

Da forretningsaktivitet ekspanderer globalt, skjer noen upassenheter, på grunn av ikke bare tilsiktet uærlighet og kriminelle handlinger, men også på grunn av manglende bevissthet og forståelse. Her hos Panasonic tror vi at overholdelse med lover, bestemmelser og vår egen bedriftsfilosofi i alle våre forretningsaktiviteter er grunnlaget til bedriften vår. Vi streber etter å oppnå grundig overholdelse av disse reglene, med sikte på å fremme rimelig driftspraksis i alle land og regioner i verden, og for å realisere et bærekraftig samfunn. Dette er "Panasonics etniske retningslinjer", som bruker kravene i OECD-retningslinjene (Organisasjon for Economic Co-operation and Development) for multinasjonale konsern og andre normer.

I vår overholdelse av våre egne etniske retningslinjer, har vi et globalt nettverk med juridiske avdelinger, direktører og administrerende direktører med ansvar for å sikre overholdelse av de etniske retningslinjene, samt ledere som er ansvarlige for eksportkontroll og andre personer som er ansvarlige for å overvåke diverse andre funksjoner i våre bedrifter, forretningsavdelinger og regionale hovedkontor utenfor Japan.

Hvert år dedikerer vi september til å være "overholdelsesmåned", merket med tiltak for å styrke vår bevissthet om behovet for å følge etniske og lovmessige krav. I løpet av denne måneden holder vi en "undersøkelse om overholdelse" for å sjekke hvor mange av våre ansatte rundt omkring i verden er bevisst på overholdelsen. Vi utfører også en årlig kontroll på statusen til overholdelse og utøvelse av "Panasonics etniske retningslinjer" i alle våre forretningssteder rundt omkring i verden.

For å forhindre upassenheter og oppnå raske løsninger, har vi etablert telefonnumre for varslere i våre innenlandske og utenlandske forretningssteder, og for våre forretningspartnere.

Gjennom disse tiltakene vil vi få en bedre forståelse av problemene, og deretter ta initiativer for å gjøre forbedringer på forretningsstedets nivå. Vi vil også samle disse løsningene på en forenlig, omfattende måte på gruppehovedkontorets nivå, og deretter gjenspeile dem i bedriftsvidstrakte tiltak basert på sosiale betingelser. For øyeblikket overholder våre prioriteringstemaer antitrust-lover og forhindrer korrupsjon.

Les mer:

Fair Operating Practices

Respekt for menneskerettigheter

Panasonic har definert et kontret sett med policyer om menneskerettigheter,
og har skapt et styringssystem for overholdelse av policy.

Respekt for menneskerettigheter er en grunnleggende regel i det internasjonale samfunnet, og respekt for rettighetene til både kunder og ansatte er en svært viktig vurdering for et selskap som driver forretninger over hele kloden.

Panasonic har uttrykkelig oppgitt i sine etniske retningslinjer at "vi må respektere menneskerettigheter og gjøre vårt beste for å forstå, vedkjenne og respektere de mangfoldige kulturene, tankegangene, lovene og bestemmelsene til personer i de ulike landene og regionene hvor vi utfører forretninger." Panasonic støtter de grunnleggende prinsippene til FNs universale erklæring om menneskerettigheter, ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på jobb, og OECD-retningslinjene for multinasjonale konsern, og store deler av prinsippene brukt i disse erklæringene og retningslinjene har blitt tilpasset Panasonics etiske retningslinjer. Panasonic bruker videre ideer angående globale menneskerettigheter i deres ledelse. Dette inkluderer referanse til FNs veiledende prinsipper om forretninger og menneskerettigheter, som ble tatt i bruk av FNs menneskerettighetsråd i juni 2011.

I finansåret 2015, brukte Panasonic "Globale menneskerettigheter og arbeidskraftspolicyer" og implementerte et styringssystem for å overholde den policyen. Dette systemet involverer en manuell definisjon av prosedyrene for korrekt evaluering av risikoen og innvirkningen på menneskerettigheter, utføre selvvurderingskontroller for å identifisere risikoer, korrigere disse identifiserte risikoene, og utføre kontinuerlig forbedring og andre komponenter. Fra og med finansåret 2016 vil Panasonic bruke dette systemet på arbeidsplasser over hele verden.

Administrerende direktør er ansvarlig for fremming av initiativer for menneskerettigheter. Avdelingens ansvarlige består av personalavdelingen og industrirelasjonsavdelingen etablert på Panasonics hovedkontor, samt personalavdelinger etablert i alle forretningsavdelinger. Et konsultasjonskontor ble også opprettet ved hvert firma og forretningsavdeling, for å gi ansatte en plass å gå for å diskutere deres bekymringer om seksuell trakassering, trakassering basert på maktforskjeller, og mange andre emner knyttet til menneskerettigheter. Alle typer trakassering er forbudt for å beskytte arbeiders rettigheter, og policyene inkluderer også elementer som gjelder styring av arbeidstimer og lønninger, blant annet.

I tillegg til innsats utført med deres ansatte, vil Panasonic samarbeide med deres leverandører over hele verden om å respektere menneskerettigher og riktig forstå lover og arbeidsskikker i ulike land.

Les mer:

Respect for Human Rights

Utvikling av personalavdeling og fremming av mangfold

Fremme aktiviteter for utvikling av personalavdeling og mangfold
hvor alle individuelle ansatte kan ta full nytte av deres talent uavhengig av alder, kjønn eller nasjonalitet.

Panasonics bedrift vokser, og det er viktig å skape en organisasjonsrettet kultur rettet mot utvikling av personalet hvor individuelle ansatte kan hver ta full nytte av deres respektive talent for å kunne videre utvikle selskapet.
Panasonic anser derfor fremming av mangfold som en kritisk del av forretningsstrategien, og leverer et stort utvalg muligheter for alle med evner og ambisjon, og streber aktivt etter å lage et arbeidsvennlig miljø.
I finansåret 2011, satte Panasonic denne tankegangen inn i deres globale mangfoldspolicy. Siden da har denne policyen blitt implementert globalt.

Global mangfoldspolicy

Panasonic-gruppen er nå en av verdens ledende forretningsgrupper som tilbyr et stort utvalg produkter i elektroniske forretningsområder knyttet til dagliglivet. Med sikte på å bidra til fremgang i samfunnet og berike folks liv gjennom produksjon, spiller hver eneste ansatt en rolle i deres jobb og fremmer forretningsaktivitetene til Panasonic.

Panasonic er en gruppe mennesker som har ulike regionale, kulturelle og historiske bakgrunner. Selv om alle mennesker er forskjellige i nasjonalitet, alder og kjønn, har de alle deres egen individualitet og evner. Hver person har forskjellige ideer, og ved å dele disse på tvers av land og forretningsområder, kan vi skape mer innovative verdier. Panasonic vil derfor fortsette å være en gruppe som alltid samler kunnskap og inspirerer innovasjon med bidrag fra alle. Vi har et sterkt håp om å bruke våre allsidige tankemønstre og synspunkter til å levere produkter og tjenester til våre kunder som ingen andre i verden.

For å kunne oppnå dette, er det viktig å gi en sjanse om suksess til motiverte mennesker i alle land og regioner, uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller andre kjennetegn. Vi har utvidet våre mangfoldsaktiviteter til å gjøre det beste ut av individualiteten og evnene til hver ansatt og støtte deres suksess mot gruppen på et globalt grunnlag. Vi vil fortsette å ta utfordringen om å bli "Nr. 1 i mangfoldfremmede aktiviteter i hvert land og region."

For styring av kandidatvalg og styring av personalutvikling, har Panasonic forenet deres standarder, systemer, prosesser og IT på et globalt grunnlag. Firmaet oppdager og støtter de best egnede kandidatene uavhengig av alder, kjønn eller nasjonalitet, og gjør en innsats for planlagt karriereutvikling og forfremmelse for deres ansatte.

Panasonic har etablert kvantitere mekanismer for å evaluere kandidater for store gruppeposisjoner ved bruk av en felles global standard. Alle stillinger på et bestemt nivå eller over regnes som "ledelse" og bedriftsavdelingen overser både nåværende ledere og etterfølgende kandidater. Firmaet har også etablert en "talentstyringskomité" som et sted for å diskutere og vurdere karriereutviklingen og forfremmelsen av etterfølgende kandidater for viktige stillinger på en objektiv, transparent og åpen måte.

Firmaet vil fortsette å fremme dets prosess for oppdagelse, oppfostring og oppmuntring av talent uavhengig av alder, kjønn og nasjonalitet.

Les mer:

Human Resources Development and Promoting Diversity

Yrkeshelse og sikkerhet

Fremmer yrkeshelse og sikkerhetsstyring for å realisere
en komfortabel og trygg arbeidsplass og velværet til alle ansatte.

En av de viktigste utfordringene for bedrifter er å skape en trygg og komfortabel arbeidsplass, og opprettholde helsen til ansattes kropp og sjel.

Formålet med Panasonic-gruppens yrkesmessige helse- og sikkerhetsstyring er å fremme en komfortabel, trygg arbeidsplass gjennom anstrengelser basert på de mest avanserte og beste rutinene, som vil bidra til velværet til gruppens ansatte og utviklingen av dens forretning. I tillegg har gruppen etablert, i dens bestemmelser, at den vil nøye vurdere helsen og sikkerheten til underleverandørers ansatte som jobber heltid på Panasonics områder.

For å opprettholde våre anstrengelser angående yrkesmessig helse og sikkerhet – og for å forbedre dem kontinuerlig – har Panasonic implementert et yrkesmessig helse- og sikkerhetsstyringssystem ved nesten alle dens produksjonssteder over hele verden. Systemene som er implementert ved firmaets steder består hovedsakelig av Panasonics yrkesmessige sikkerhets- og helsestyringssystem, som omfatter OHSAS18001-standarden, samt bruker firmaets unike perspektiv. Etter forespørsel fra kunder, bruker Panasonic også ekstern OHSAS18001-sertifisering for deres steder.

Ved bruk av systemet, gir Panasonic alle ansatte tydelige roller og ansvar, som fremmer engasjement i helse- og sikkerhetsrelaterte aktiviteter. Systemet involverer også periodiske gjennomganger av direktørene på forretningsområder, som dermed lar bedriften endre disse aktivitetene etter behov. Panasonic vil periodevist – minst årlig – utføre risikovurderinger for å avdekke eventuelle gjenværende risikoer for uhell eller sykdommer på arbeidsstedet og for å redusere disse risikoene, som gjøres etter alvorlighetsgrad. Når et uhell på en arbeidsplass har skjedd innen selskapet, vil Panasonic også dele det som en saksstudie gjennom bedriftens intranett slik at de kan implementere trinn for å forhindre at dette skjer igjen på alle forretningsområder.

Panasonic-gruppens ansatte som er ansvarlige for helse og sikkerhet deltar i et årlig forum for ansattes helse og yrkesmessig helse og sikkerhet, hvor de sammen kan lære fra saksstudier om bestrebelser på ulike forretningsområder, ta del i leksjoner fra besøkende instruktører, og ta del i andre aktiviteter for å øke deres kunnskap og ta det i bruk på hvert forretningsområde.

Les mer:

Occupational Health and Safety

Ansvarlig leverandørkjede

Vi streber etter å lage en bærekraftig leverandørkjede gjennom CSR-innkjøp
i samarbeid med våre leverandører.

I dagens verden, er innkjøp av råmaterialer og deler en svært viktig forretningsaktivitet innen produksjon. Panasonic insisterer på at disse aktivitetene respekterer visse sosiale ansvar, som respekt for menneskerettigheter og miljøet.

Av denne årsaken er det ikke lenger nok å levere enestående kvalitet og teknologier. Utover dette, streber Panasonic etter å sikre at de gjør forretninger ikke bare med leverandører som oppfyller deres sosiale ansvar på fem områder: rent innkjøp; grønt innkjøp; overholdelse av lover og sosiale normer; informasjonssikkerhet; og respekt for menneskerettigheter, arbeid og yrkeshelse og sikkerhet.

For å sikre at ansatte som er involvert i innkjøpsaktiviteter bedre forstår CSR-innkjøp, og for å heve deres bevissthet om CSR-innkjøp, har vi laget interne regler og veiledninger om CSR-innkjøp, og distribuert nødvendig informasjon via utgivelser, intranett og opplæringsøkter.

Vi inkluderer CSR-vilkår i våre standard kjøpsavtaler med leverandørene som leverer deler og materialer. Disse vilkårene inkluderer elementer knyttet til menneskerettigheter, elementer knyttet til å skape en trygg arbeidsplass, og elementer knyttet til miljøvern.  Disse avtalene har en forutsetning om at leverandørene godtar å overholde Panasonics administrasjonsfilosofi, CSR-innkjøpsretningslinjer og "For leverandører"-dokumentene.

Krav inkludert i standard kjøpsavtaler:

  • Overholdelse av tilstrekkelig interesse for ansattes menneskerettigheter
  • Fremskaffelse av et trygt og riktig arbeidsmiljø
  • Ingen diskriminering. Leverandører bør strebe å levere like ansettelsesmuligheter.
  • Engasjement i proaktiv, ærlig dialog med ansatte for å kunne etablere sunne forhold og løse problemer.
  • Ingen bruk av tvungen arbeidskraft, ulovlig ansettelse av fremmedarbeidere eller andre ulovlige ansettelsespraksiser.
  • Ansattes arbeidsforhold, inkludert lønninger og arbeidstimer, må være i overholdelse med lovene i landet, eller regionen, til forretningsaktiviteten
  • Leverandører må kreve og sikre at deres leverandører og underleverandører også overholder disse prinsippene
  • Hvis brudd oppdages, må de straks rapporteres, og straks undersøkes, osv.

I tillegg til, med hensyn til konfliktmaterialer som kapitalorganisasjoner som opptrer uten riktig hensyn til menneskerettigheter, tar del i ødeleggelse av miljøet, foretar korrupsjon og på annen måte opptrer uetisk i konfliktsoner, streber vi etter å overholde OECDs (Organisation for Economic Cooperation and Development) veiledning om nødvendig aktsomhet for ansvarlige leverandørkjeder av mineraler fra konfliktpåvirkede eller høyrisikoområder.

Gjennom disse tiltakene, sammen med våre leverandører, streber vi etter å lage bærekraftige leverandørkjeder.

Les mer:

Responsible Supply Chain

Samfunnsrelasjoner

Utrulling av globale borgeraktiviteter på forretningsnivå med fokus på prioriteringsområder
som miljø og energi, samt støtte for utviklingen av neste generasjon.

I september 2015, ble SDGs (Sustainable Development Goals) tatt i bruk på FNs hovedkvarter i New York som etterfølgeren til MDGs (Millennium Development Goals). SDGs klassifiseres som 17 viktige sosiale saker felles for menneskeheten og som oppgir at et raskt svar kreves for å realisere et bærekraftig samfunn.

Panasonic tror at, for å oppnå et bærekraftig samfunn, er det svært viktig å håndtere global oppvarming og andre miljøsaker, utmattelse av ressurser og energikilder, fattigdom, ulikheter og sosiale problemer som et aldrende samfunn med et lavt fødselstall, og tror at oppfostring av neste generasjon vil være kritisk hvis samfunnet skal kunne svare på disse problemene.

Panasonic tror at de mest effektive område som de kan bidra til er å svare på miljømessige og energirelaterte problemer og støtte utviklingen av neste generasjon – begge initiativer tar full nytte av erfaringen og ressursene som Panasonic har fått gjennom deres miljøbevisste produkter, teknologiske utvikling og produksjon. Disse to initiativene er derfor de tematiske fokusene til Panasonics borgeraktiviteter på forretningsnivå (sosiale bidrag gjort som bedriftsborger).

Panasonic regner utdanning og sameksistens som veiledende prinsipper bak deres aktiviteter som tar sikte på å skape et mer bærekraftig samfunn. Globalt sett ruller firmaet ut borgeraktiviteter på forretningsnivå og arbeider med å løse samfunnsmessige problemer med sikte på å realisere et mer beboelig samfunn for alle i verden.

Panasonic regner også deres borgeraktiviteter på forretningsnivå å være en investering i samfunnet. For å kunne styrke fundamentet i et sivilt samfunn, har Panasonic aktivt satt opp partnerskap og samarbeid med flere aksjeeiere.

Les mer:

Community Relations