Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=pl_PL&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} //shop.panasonic.pl/s/Sites-PL-B2C-Site/dw/shop/v13_6{0}?client_id=10d38a11-2677-4619-8f77-3dd61bcd19b6 # ###,00 010 010 //panasonic.purchase-now.pl/pl/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now.pl/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Podstawowa filozofia w zakresie zasobów ludzkich

Podstawowa filozofia w zakresie zasobów ludzkich

„Fundament naszej działalności stanowią ludzie. Zanim zaczniesz tworzyć produkty, musisz umożliwić ludziom rozwój”. W przeciągu całej swojej historii firma Panasonic konsekwentnie przyjmowała za priorytet rozwój zasobów ludzkich w myśl tej filozofii. Centralnym elementem naszej polityki w zakresie zasobów ludzkich jest budowanie między firmą a jej pracownikami relacji opartych na osiąganiu sukcesów przez wszystkich za pośrednictwem różnego rodzaju inicjatyw bazujących na zasadach zarządzania uczestniczącego, dokonywaniu ocen na podstawie wydajności i szacunku dla pracownika. Istotę tego podejścia zasadniczo stanowi dążenie do realizacji dwóch celów: ciągłego zwiększania wydajności biznesowej i umożliwiania pracownikom samorealizacji poprzez pracę. W ten sposób dbamy o to, aby firma Panasonic była środowiskiem przyjaznym dla pracowników, które zapewnia im satysfakcję.

Rozwój i szkolenie pracowników

Rozwój zasobów ludzkich

Zgodnie z ideą „Ludzie są kluczem do sukcesu”, rozwój i wzrost przedsiębiorstwa jest możliwy tylko poprzez umożliwienie rozwoju ludziom. Rozwój zasobów ludzkich powinien być realizowany poprzez codzienne zarządzanie, co jest jednym z najważniejszych obowiązków menedżerów.

Menedżerowie powinni pamiętać, że aby zapewniać innowacyjne rozwiązania innym, należy najpierw przejąć inicjatywę i nauczyć się otwartości na innowacje. Ważne jest, aby realizować rozwój zasobów ludzkich w odpowiedni sposób, który umożliwi podniesienie jakości pracy pracowników i stymulację ich osobistego rozwoju.

Właśnie z tego względu firma Panasonic w 1957 roku stworzyła Politykę w zakresie zasobów ludzkich, która obejmuje Podstawowe cele rozwoju zasobów ludzkich, Wymagania wobec wszystkich pracowników Grupy Panasonic oraz Podstawowe wskazówki dla menedżerów. Aby możliwe było globalne wprowadzenie tych polityk, stworzyliśmy Politykę Rozwoju Zasobów Ludzkich, która zawiera podstawowe założenia naszej filozofii sformułowane w bardziej przystępny i zwięzły sposób. Polityka w zakresie Zasobów Ludzkich jest ukierunkowana na wszystkich pracowników Grupy Panasonic i ma na celu działanie na rzecz rozwoju każdej osoby w firmie i tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi osobistemu.

Polityka Rozwoju Zasobów Ludzkich (fragment)

I. Podstawowy cel rozwoju zasobów ludzkich
Zapewnienie rozwoju pracowników, dzięki czemu będą oni w pełni rozumieć Filozofię zarządzania firmy Panasonic (BBP) i dokładać wszelkich starań, aby wypełniać swoje obowiązki zgodnie z Filozofią, a w szczególności zapewnienie rozwoju pracowników, po to aby stosowali się do podanych poniżej Wymagań wobec wszystkich pracowników Grupy Panasonic.

II. Wymagania wobec wszystkich pracowników Grupy Panasonic
Podane poniżej punkty stanowią założenia, które powinni realizować wszyscy pracownicy Grupy Panasonic. Od wszystkich pracowników oczekuje się, traktowania ich jako podstawowych wskazówek i dążenia do dalszego rozwoju.
1. Postępuj zgodnie z Filozofią zarządzania.
2. Wykazuj się chęcią podejmowania wyzwań.
3. Myśl i działaj innowacyjnie.
4. Szanuj różnorodność i okazuj otwartość na innych.
5. Myśl globalne.

III. Podstawowe wskazówki dla menedżerów
Rozwój zasobów ludzkich powinien być realizowany poprzez codzienne zarządzanie, co jest jednym z najważniejszych obowiązków menedżerów. Poniżej znajdują się podstawowe wskazówki dla menedżerów, których przestrzeganie jest niezbędne w postępowaniu zgodnie z myślą: „Zanim zaczniesz tworzyć produkty, musisz umożliwić ludziom rozwój”.
1. Wykazuj się zdolnościami przywódczymi opartymi na silnych przekonaniach.
2. Organizuj i twórz zasady zachowań, które umożliwiają pracownikom realizację całego ich potencjału.
3. Zachęcaj innych do rozwoju osobistego.
4. Twórz możliwości podejmowania nowych wyzwań i realizacji celów.
5. Twórz miejsca pracy, w których różnorodność jest ceniona i szanowana.
6. Doceniaj wysiłki pracowników.
7. Buduj dobre relacje kierownictwa z pracownikami.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) oraz podobne narzędzia w celu poprawienia wydajności i zwiększenia wygody użytkowania. Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookies, które wykorzystujemy oraz tego jak zmienić swoje ustawienia prywatności przeglądarki, prosimy o zapoznanie się z polityką przetwarzania plików cookies. OK Dowiedz się więcej.