Panasonic arbetar målmedvetet med att skapa
förutsättningar för ett bättre liv 
och en bättre värld.
Vi bidrar till samhällets utveckling och
till människors välbefinnande över hela världen.

Affärsfilosofi

Som industriidkare är vi medvetna om vårt ansvar och arbetar för samhällets framsteg och utveckling liksom människors välbefinnande genom vår affärsverksamhet, och förbättrar därmed livskvaliteten över hela världen.

Panasonic Corporations grundläggande ledningsmål, formulerades 1929 av företagets grundare Konosuke Matsushita.
Det grundläggande ledningsmålet är Panasonics verksamhetsfilosofi, som ger uttryck för vår målsättning och hängivenhet till samhällets framsteg och människors välbefinnande runt om i världen genom vår affärsverksamhet.

Verksamhetsidé

Framsteg och utveckling kan endast åstadkommas genom gemensamma ansträngningar och samarbete mellan alla anställda på företaget. I en anda av gemenskap förbinder vi oss att utföra våra arbetsuppgifter med hängivenhet, flit och integritet.

Sju principer

Bidrag till samhället • Rättvisa och ärlighet
Samarbete och laganda • Ständigt arbete för förbättring
Artighet och ödmjukhet • Anpassningsförmåga • Tacksamhet

De "sju principerna" hjälper oss att upprätthålla och tillämpa den grundläggande verksamhetsfilosofin.

Föregående
11/522/533/544/555/5
Nästa

Fyra grundstenar

Panasonic vill uppnå "A Better Life, A Better World" (betyder: Ett bättre liv, en bättre värld) inom de Fyra affärsområdena.

Affärsdomäner

Med sina fyra stora verksamhetsdomäner arbetar Panasonic för att uppnå "Ett bättre liv, en bättre värld" för människor världen över. Fyra företag bedriver sin verksamhet inom respektive område med fullständigt fokus på kunden.

31 mars 2015

Appliances Company

Appliances Company arbetar med att utveckla miljömässigt ledande produkter som svarar mot nya kundbehov inom hushållsarbete, matlagning, luftkonditionering, vattenuppvärmning, skönhet och hälsa. Vi kommer att fortsätta att tillhandahålla produkter och tjänster som erbjuder bekvämlighet, säkerhet och en känsla av samhörighet till kunder över hela världen.

Huvudkontor - ort:
2-3-1-1 Noji-Higashi, Kusatsu-city, Shiga 525-8502 Japan
Telefonnummer+81-77-563-5211
Grundat1 april 2003
Antal anställdaCirka 45 000

Eco Solutions Company

Eco Solutions Company arbetar kontinuerligt för att erbjuda lösningar som skapar en bekväm miljö och samtidigt minskar miljöbelastningen, i bland annat hemmiljö, kontorsmiljö, fabriksmiljö och samhällsmiljö genom att tillämpa våra samlade kunskaper och banbrytande teknik för energihushållning.

Vi ska arbeta för samhällets framåtskridande och utveckling och människors välbefinnande genom våra unika företagstjänster inklusive tjänsteverksamhet i form av innovation av affärsmodeller och värdekedjor och därigenom förbättra livskvaliteten i hela världen.

Osaka-kontoret:
1048, Kadoma, Osaka 57l-8686, Japan
Telefonnummer+81-6-6908-1131
Tokyo-kontoret:
1-5-1 Higashi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8301, Japan
Telefonnummer+81-3-6218-1131
Grundat1 januari 2012
Antal anställdaCirka 48 000

AVC Networks Company

AVC Networks Company bildades nyligen genom en sammanslagning av B2C- och B2B-verksamheterna i det tidigare AVC Networks Company, vars styrkor finns inom audiovisuell teknik, och det tidigare Systems & Communications Company, vars styrkor ligger inom ny teknik för radiokommunikation.
Vårt företag har en brett sortiment av produkter och tjänster, som till exempel digitala AVC-produkter och mobiltelefoner, övervaknings- och säkerhetsutrustningssystem, betalnings- och identifieringsterminaler, PBX-system, IP-relaterad utrustning, företagstelefoner, dokumentutrustning, trådlösa system, system för social infrastruktur med tjänster för systemintegrering, konstruktion och underhåll.
Genom integrering av två tekniker vill vi stärka våra produkter och lösningar för att bidra till framsteg för våra globala samarbetspartner.

Huvudkontor - ort
1-15, Matsuo-cho, Kadoma-city, Osaka 571-8504 Japan
Telefonnummer+81-6-6908-1551 
Grundat1 januari 2003
Antal anställdaCirka 39 000

Automotive & Industrial Systems Company

Automotive & Industrial Systems Company kommer att bidra till att förverkliga ekologiska och smarta livsstilar som även är säkra, med utgångspunkt i vår unika kärnteknik. Vi kommer att möta våra globala kunder direkt, för att förutse dolda kundbehov och använda "Cross-Value Innovation" genom paketbaserade systemlösningsförslag.

Huvudkontor - ort:
1006, Oaza Kadoma, Kadoma- shi, Osaka 571-8501, Japan
GrundatApril 2013
Antal anställdaCirka 90 000