På denna webbplats används cookies för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Om du fortsätter med ditt besök på denna webbplats, utan att ändra dina inställningar för cookies, samtycker du till att våra cookies används. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om dig som besökare kan inte spåras av oss via cookies. För att få veta mer om vilka cookies vi använder eller hur du kan ändra dina inställningar, vänligast se vår Cookies policy. Ok Läs mer

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=se_SE&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0} //shop.panasonic.se/s/Sites-SE-B2C-Site/dw/shop/v13_6{0}?client_id=10d38a11-2677-4619-8f77-3dd61bcd19b6 kr # ### 010 010 //panasonic.purchase-now.se/sv/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now.se/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Grundläggande syn på personalfrågor

Basic Approach of Human Resources

"Människorna är grunden för allt företagande. Utveckla din personal innan du utvecklar dina produkter." Genom alla år har Panasonic hela tiden prioriterat utveckling av personalen. Det viktigaste i vår personalpolicy är att bygga relationer mellan företaget och dess anställda som ger fördelar till alla, genom en rad olika initiativ baserade på principen om delaktigt ledarskap, prestationsbaserade bedömningar och respekt för de anställda. Kort sagt betyder denna syn att vi strävar efter att nå två mål samtidigt: att bibehålla tillväxten i verksamheten, och att låta de anställda förverkliga sig själva genom sitt arbete. Det är så vi gör Panasonic mer arbetarvänligt och skapa en mer tillfredsställande arbetsmiljö.

Personalutbildning och utveckling

Kompetensutveckling

Som framgår av devisen "Personalen gör affärerna" går det inte att förverkliga tillväxt och utveckling av verksamheten utan att samtidigt utveckla personalen. Utvecklingen av personalen bör skötas av den lokala ledningen och är ett av chefernas mest fundamentala ansvarsområden.

Alla chefer måste tänka på att hans eller hennes egen förnyelse och innovativa förmåga är en förutsättning för att åstadkomma förnyelse och innovation hos andra. Det är avgörande att arbetet med kompetensutveckling sker på rätt sätt för att vi ska kunna förbättra personalens kvalitet och stimulera deras personliga utveckling.

Därför skapade Panasonic sin personalpolicy 1957, och där ingår "Grundläggande syfte med HR-utveckling", "Krav på alla anställda i Panasonic-gruppen" och "Grundläggande riktlinjer för chefer". För att kunna applicera dessa principer globalt skapade vi en "HR-utvecklingspolicy", som innehåller den grundläggande filosofin i mer lättförståeliga och kortfattade termer. Personalpolicyn delas ut till alla anställda i Panasonic-gruppen för att främja varje individs utveckling och för att skapa ett klimat som främjar personlig tillväxt.

Policy för kompetensutveckling (utdrag)

I. Grundläggande syfte med personalens kompetensutveckling
Att utveckla personalens förståelse för Panasonics ledningsfilosofi (BBP), så att de strävar efter att utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med filosofin, och särskilt efter att utveckla personalens användning av "Krav på alla anställda i Panasonic-gruppen", enligt nedan.

II. Krav på alla anställda i Panasonic-gruppen
Punkterna nedan är krav som alla anställda i Panasonic-gruppen ska leva upp till. Samtliga anställda förväntas använda detta som en riktlinje och sträva efter ytterligare utveckling.
1. Tillämpa vår ledningsfilosofi
2. Sträva alltid framåt
3. Fortsätt tänka och agera innovativt
4. Respektera mångfald och olikheter
5. Tänk globalt

III. Grundläggande riktlinjer för chefer
Kompetensutveckling bör skötas av den lokala ledningen och är ett av chefernas mest fundamentala ansvarsområden. Nedan följer grundläggande riktlinjer för chefer, som måste uppfyllas för att "utveckla personalen före produkterna".
1. Visa tydligt ledarskap baserat på starka övertygelser
2. Skapa en organisation och en kultur som tillåter personalen att uppnå sin fulla potential
3. Uppmuntra andra att utveckla sig själva
4. Skapa möjligheter för personalen att ta sig an nya utmaningar och att uppnå sina mål
5. Skapa arbetsplatser där mångfald värdesätts och respekteras
6. Visa personalen uppskattning för deras insatser
7. Utveckla hälsosamma relationer mellan ledning och anställda


På denna webbplats används cookies för att förbättra webbplatsen för dig som användare. Om du fortsätter med ditt besök på denna webbplats, utan att ändra dina inställningar för cookies, samtycker du till att våra cookies används. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om dig som besökare kan inte spåras av oss via cookies. För att få veta mer om vilka cookies vi använder eller hur du kan ändra dina inställningar, vänligast se vår Cookies policy. Ok Läs mer