Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac

https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Základný prístup oddelenia ľudských zdrojov

Základný prístup oddelenia ľudských zdrojov

„Ľudia sú základom podnikania. Uprednostnite rozvoj ľudí pred výrobou produktov.“ V priebehu svojej histórie spoločnosť Panasonic na základe tejto filozofie neustále kladie dôraz na rozvoj ľudských zdrojov. Základným prvkom našej stratégie ľudských zdrojov je vytváranie vzťahov medzi spoločnosťou a zamestnancami, ktoré sú výhodné pre obe strany, prostredníctvom rôznych iniciatív založených na princípoch participatívneho manažmentu, hodnotení založených na výkonnosti a rešpektovaní zamestnancov. V zásade tento prístup znamená, že súčasne sledujeme dva ciele: udržiavanie rastu výkonnosti podnikania a umožňovanie zamestnancom dosahovať sebarealizáciu prostredníctvom ich práce. Týmto spôsobom robíme zo spoločnosti Panasonic pracovné prostredie priateľskejšie pre zamestnancov a uspokojujúcejšie.

Školenia a rast zamestnancov

Rozvoj ľudských zdrojov

Ako naznačuje veta: „Podnikanie spočíva v ľuďoch“, rast a rozvoj podnikania nemožno uskutočňovať bez rozvoja ľudí. Rozvoj ľudských zdrojov by sa mal uskutočňovať prostredníctvom každodenného riadenia a je jednou z najdôležitejších zodpovedností manažérov.

Manažéri by mali pamätať na to, že aby mohli prinášať inováciu ostatným, manažér by mal prevziať iniciatívu a inovovať sám seba. Je dôležité uskutočňovať rozvoj ľudských zdrojov vhodným spôsobom, aby sa zvyšovala kvalita zamestnancov a stimuloval sa ich osobný rast.

Preto spoločnosť Panasonic vytvorila svoje „Zásady pre ľudské zdroje“ v roku 1957. Tieto zásady zahŕňajú časti: „Základný účel rozvoja ľudských zdrojov“, „Požiadavky pre všetkých zamestnancov skupiny Panasonic Group“ a „Základné pokyny pre manažérov“. S cieľom aplikovať tieto zásady globálne sme vytvorili „Zásady rozvoja ľudských zdrojov“, ktoré obsahujú základnú filozofiu v zrozumiteľnejšej podobe a ktoré sú stručnejšie. O Zásadách pre ľudské zdroje sú informovaní všetci zamestnanci skupiny Panasonic Group, aby sa propagoval rast každého jednotlivca a vytvárala sa klíma priaznivá osobnému rastu.

Zásady rozvoja ľudských zdrojov (výťah)

I. Základný účel rozvoja ľudských zdrojov
Zabezpečiť, aby si ľudia rozvinuli dobré pochopenie Riadiacej filozofie spoločnosti Panasonic (BBP), aby sa snažili vykonávať svoje povinnosti na základe tejto filozofie, konkrétne, aby si ľudia zvykli dodržiavať ‚Požiadavky pre všetkých zamestnancov skupiny Panasonic Group‘ tak, ako sú uvedené nižšie.

II. Požiadavky pre všetkých zamestnancov skupiny Panasonic Group
Nasledujúce body sú požiadavky, ktoré by mali splniť všetci zamestnanci skupiny Panasonic Group. Od všetkých zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať tieto pokyny a budú sa snažiť dosahovať ďalší rozvoj.

 1. Dodržiavajte našu filozofiu riadenia.
 2. Vždy ukazujte ochotu čeliť výzvam.
 3. Myslite a konajte inovatívne.
 4. Rešpektujte rôznorodosť a zahrnutie.
 5. Myslite globálne.

III. Základné pokyny pre manažérov
Rozvoj ľudských zdrojov by sa mal uskutočňovať prostredníctvom každodenného riadenia a je jednou z najdôležitejších zodpovedností manažérov. Nižšie sú základné pokyny pre manažérov, ktoré musia splniť, aby „sa uprednostnil rozvoj ľudí pred výrobou produktov“.

 1. Ukážte jasné vedenie založené na silnom presvedčení.
 2. Vytvárajte organizáciu a kultúru, ktorá umožňuje zamestnancom napĺňať ich potenciál.
 3. Povzbudzujte ostatných, aby sa rozvíjali.
 4. Poskytujte príležitosti čeliť novým výzvam a dosahovať ich ciele.
 5. Vytvárajte pracovisko, kde sa rôznorodosť cení a rešpektuje.
 6. Oceňujte zamestnancov za ich snahu.
 7. Budujte zdravé vzťahy vedenie – zamestnanci.

Využívame súbory cookie tretích strán k vylepšenie našich služieb a zostavovanie anonymných analýz. Podľa predvoleného nastavenie sú povolené všetky súbory cookie. Súbory cookie si môžete sami povoliť alebo zakázať. Viac informácií pre nastavenie súborov cookie nájdete tu. OK Zobraziť viac