Spoločnosť Panasonic je odhodlaná vytvárať lepší život a lepší svet
a neustále prispievať k rozvoju spoločnosti
a k šťastiu ľudí na celom svete.

Obchodná filozofia

Keďže si uvedomujeme svoju zodpovednosť ako priemyselníkov, prostredníctvom svojej podnikateľskej činnosti sa budeme odhodlane venovať pokroku a rozvoju spoločnosti a blaha ľudí, a tak budeme zvyšovať kvalitu života na celom svete.

Základný cieľ riadenia spoločnosti Panasonic Corporation sformulovaný v roku 1929 zakladateľom spoločnosti Konosuke Matsushitom.
Základný cieľ riadenia je filozofia podnikania spoločnosti Panasonic, ktorá stelesňuje naše poslanie a oddanosť pokroku spoločnosti a blahu ľudí na celom svete prostredníctvom našej podnikateľskej činnosti.

Krédo spoločnosti

Pokrok a rozvoj možno uskutočniť iba prostredníctvom spoločného úsilia a spolupráce všetkých zamestnancov spoločnosti. V jednotnom duchu sľubujeme, že budeme vykonávať naše firemné povinnosti so zanietením, usilovnosťou a bezúhonnosťou.

Sedem princípov

Prínos spoločnosti • Spravodlivosť a čestnosť
Spolupráca a tímový duch • Neúnavné úsilie o zlepšenie
Zdvorilosť a skromnosť • Prispôsobivosť • Vďačnosť

„Sedem princípov“ sú naše zásady pri dodržiavaní a
implementácii Základnej filozofie podnikania.

Predchádzajúce
11/522/533/544/555/5
Ďalšie

Štyri obchodných pilierov

Spoločnosť Panasonic sa usiluje o naplnenie kréda „A Better Life, A Better World“ (význam: Lepší život, lepší svet) v štyri odvetviach podnikania.

Oblasti podnikania

V rámci svojich štyroch hlavných odvetví podnikania sa spoločnosť Panasonic usiluje uskutočniť filozofiu „Lepší život, lepší svet“ pre ľudí na celom svete. Štyri spoločnosti realizujú svoju činnosť v ich príslušných odvetviach podnikania s absolútnym zameraním na zákazníka.

31. marca 2015

Appliances Company

Spoločnosť Appliances Company je zameraná na vývoj popredných produktov súvisiacich so životným prostredím, ktoré spĺňajú nové potreby zákazníkov v oblasti vedenia domácnosti, varenia, klimatizácie, ohrevu vody, osobnej starostlivosti a zdravia. Naďalej budeme zákazníkom na celom svete poskytovať produkty a služby, ktoré ponúkajú pomoc, bezpečnosť a pocit afinity

Sídlo ústredia:
2-3-1-1 Noji-Higashi, Kusatsu-city, Shiga 525-8502 Japan
Telefónne
číslo:
+81-77-563-5211
Založenie
:
1. apríla 2003
Počet
zamestnancov:
Približne 45 000

Eco Solutions Company

Spoločnosť Eco Solutions Company bude vynakladať neúnavné úsilie, aby ponúkala riešenia na vytváranie pohodlného prostredia a súčasne znižovala environmentálnu záťaž vrátane „domácnosti“, „kancelárskej budovy“, „továrne“ a „komunity“ tak, že bude využívať našu nahromadenú technológiu a špičkovú technológiu riadenia spotreby energie.

Prostredníctvom svojej jedinečnej podnikateľskej činnosti vrátane podnikania v oblasti riešení služieb pokiaľ ide o inováciu modelu podnikania a hodnotových reťazcov sa budeme odhodlane venovať pokroku a rozvoju spoločnosti a blaha ľudí, a tak budeme zvyšovať kvalitu života na celom svete.

PobočkaOsake:
1048, Kadoma, Osaka 57l-8686, Japan
Telefónne
číslo:
+81-6-6908-1131
Pobočka
Tokiu:

1-5-1 Higashi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-8301, Japan
Telefónne
číslo:
+81-3-6218-1131
Založenie
:
1. januára 2012
Počet
zamestnancov:
Približne 48 000

AVC Networks Company

Spoločnosť AVC Networks Company bola novo vytvorená skombinovaním podnikania B2C a B2B bývalej spoločnosti AVC Networks Company, ktorá má silnú stránku v audiovizuálnej technológii, a bývalej spoločnosti Systems & Communications Company, ktorá má silnú stránku v bezdrôtovej komunikačnej technológii.

Naša spoločnosť má širokú škálu produktov a služieb, napríklad digitálnych produktov AVC a mobilných telefónov, systémov sledovacích a bezpečnostných kamier, platobných a overovacích terminálov, systémov pobočkových ústrední, zariadení súvisiacich s internetovým protokolom, podnikových telefónov, zariadení na prácu s dokumentmi, systémov súvisiacich s bezdrôtovou technológiou, systémov sociálnej infraštruktúry so službami systémovej integrácie, výstavby a údržby.
Integráciou dvoch technológií máme za cieľ posilniť naše produkty a riešenia, aby sme prispeli k úspechu globálnych obchodných partnerov.

Sídlo ústredia
1-15, Matsuo-cho, Kadoma-city, Osaka 571-8504 Japan
Telefónne
číslo:
+81-6-6908-1551
Založenie
:
1. januára 2003
Počet
zamestnancov:
Približne 39 000

Automotive & Industrial Systems Company

Spoločnosť Automotive & Industrial Systems Company bude pomáhať realizovať ekologické a inteligentné životné štýly, ktoré sú zároveň bezpečné, prostredníctvom používania našej jedinečnej základnej technológie ako východiska. Budeme sledovať marketing pre našich globálnych zákazníkov, aby sme predpovedali skryté potreby zákazníkov a použili inováciu naprieč hodnotami v podobe návrhov balíkov systémových riešení.

Sídlo ústredia:
1006, Oaza Kadoma, Kadoma- shi, Osaka 571-8501, Japan
Založenie
:
 Apríl 2013
Počet
zamestnancov:
Približne 90 000