UB-T580

UB-T580

จอขนาดใหญ่ด้วยขนาด 77"

• ปฏิบัติการโดยใช้นิ้วมือสัมผัสหรือสไตลัส
• การควบคุมรูปภาพได้ตามความต้องการ
• แหล่งจ่ายไฟจากสาย USB
• บางเฉียบด้วยขนาดน้อยกว่า 80 มม.

UB-T580

Close

คุณสมบัติ

1. เป็นจอรับภาพสำหรับโปรเจ็คเตอร์ที่มีขนาดเส้นทแยงมุม 77 นิ้ว สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนผนัง และขาตั้งพร้อมล้อเลื่อน

2. สามารถใช้งานในลักษณะสัมผัสด้วยนิ้วมือและสามารถใช้ปากกาที่ให้มากับจอรับภาพในการเขียน โดยใช้เทคโนโลยี Infrared

3. เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และใช้แหล่งจ่ายพลังงานผ่าน สาย USB

4. มีโปรแกรมช่วยในการ Presentation ที่สนับสนุนการทำงานบน MS Windows Vista และ MS Windows XP, MS Windows 7 และสามารถใช้งานร่วมกับ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

5. สามารถบันทึกผลงานเป็น ไฟล์นามสกุล .JPG, .BMP, .TIFF , .GIF, .AVI, .PNG, .HTML, .PDF, .PEB

6. สามารถบันทึกการนำเสนอเป็ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง ในรูปแบบไฟล์ .AVI และ .WMV

7. สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรมได้ โดยรองรับไฟล์ชนิด .AVI, .WMV, . MPG, .MPEG, และ SWF

8. สามารถเขียนเพิ่มเติม โดยใช้รูปแบบของปากกาลงบนไฟล์ Microsoft Word , Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint ได้ โดยสามารถจัดเก็บสิ่งที่เขียนเพิ่มเติมนั้นกลับมาเก็บในรูปแบบไฟล์นั้นได้เหมือนเดิม

9. มีฟังก์ชั่นที่สามารถปรับ Shape ของรูปแบบเรขาคณิตที่เขียนแบบ Free hand ได้อัตโนมัติ

10. สามารถเพิ่มลิงค์ไปยังโปรแกรมต่างๆ เพื่อเรียกใช้โปรแกรมนั้นมาใช้งานได้ทันที

11. สามารถย้ายตำแหน่งทูลบาร์ และเพิ่มลด เมนูในทูลบาร์ได้

12. มีฟังก์ชั่นการใช้งานพิเศษ เช่น สปอร์ตไลท์ แว่นขยาย ม่าน พิมพ์ภาพหน้าจอ

13. สามารถอัพเกรดซอฟแวร์ในอนาคตได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย