UB-T880W

UB-T880W

• ทำงานร่วมกับเครืองโปรเจ็คเตอร์ เพื่อการนำเสนองาน
• มีซอฟแวร์สำหรับควบคุมการทำงาน เพื่อแสดงรายละเอียดการเรียนการสอน และสร้างสื่อการเรียนการสอน
• สามารถใช้ได้ทั้งปากกาอิเล็กทรอนิกส์และนิ้วมือในการใช้งานบนกระดาน
• สามารถใช้งานบนกระดานพร้อมกันถีง 3 คนพร้อมๆกัน

UB-T880W

Close

คุณสมบัติ

ทำงานร่วมกับเครืองโปรเจ็คเตอร์ เพื่อการนำเสนองาน

มีซอฟแวร์สำหรับควบคุมการทำงาน เพื่อแสดงรายละเอียดการเรียนการสอน และสร้างสื่อการเรียนการสอน

สามารถใช้ได้ทั้งปากกาอิเล็กทรอนิกส์และนิ้วมือในการใช้งานบนกระดาน

สามารถใช้งานบนกระดานพร้อมกันถีง 3 คนพร้อมๆกัน