KV-S1045C

KV-S1045C

KV-S1045C

เครื่องสแกนเนอร์ ความเร็วสูง รุ่น KV-S1045C

• สแกนเนอร์สีแบบถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ(ADF) รองรับได้ 75 แผ่น
• ความเร็วในการสแกนเอกสาร สี/ขาว-ดำ ขนาด A4 ที่ความละเอียด 200 dpi แบบหน้าเดียว (Simplex) ที่ 40 แผ่นต่อนาที, แบบสองหน้า (Duplex) ที่ 80 ภาพต่อนาที

KV-S1045C

ปิด

คุณสมบัติ

สแกนเนอร์สีแบบถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ(ADF) รองรับได้ 75 แผ่น

ความเร็วในการสแกนเอกสาร สี/ขาว-ดำ ขนาด A4 ที่ความละเอียด 200 dpi แบบหน้าเดียว (Simplex) ที่ 40 แผ่นต่อนาที, แบบสองหน้า (Duplex) ที่ 80 ภาพต่อนาทีที่

ความละเอียดในการสแกน 100 – 600 dpi

มี Scanning Method แบบ 3-Line Color CCD

สแกนเอกสารได้หลายขนาดในคราวเดียว (Auto Cropping)

สแกนบัตรแข็งและมีถาดป้อนเครดิตการด์/บัตรประชาชนได้ครั้งละ 3 แผ่น

รองรับความยาวกระดาษได้ถึง 2,540 มิลลิเมตร

มีระบบตรวจจับกระดาษซ้อนกันแบบอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Multi-Feed Detection)

มีระบบปรับหมุนภาพให้ตรงตามแนวตัวอักษรอัตโนมัติ (Automatic Image Orientation)

ระบบปรับภาพเอียงให้ตรงได้อัตโนมัติ (Auto Deskew)

สามารถตรวจสอบและไม่สแกนหน้าเอกสารเปล่าอัตโนมัติ(Blank Page)

การเชื่อมต่อแบบ USB 2.0

สนับสนุนการทำงาน Twain และ ISIS

ความเร็วในการสแกนเอกสาร สี/ขาว-ดำ ขนาด A4 ที่ความละเอียด 300 dpi แบบหน้าเดียว (Simplex)ที่ 30 แผ่นต่อนาที , แบบสองหน้า (Duplex) ที่ 60 ภาพต่อนาที