KX-VCA001

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

KX-VCA001

KX-VCA001

Full Duplex, Stress Free Microphone for Large Conference

ไมโครโฟนคุณภาพสูงที่มีฟังก์ชันการรับรู้ทิศทางที่สามารถตรวจจับทิศทางเสียงของผู้พูดได้
*รวมสายเคเบิล (ความยาวประมาณ 8.5 ม.)

KX-VCA001

ปิด

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

KX-VCA001
รัศมีประมาณ 4 เมตร (360˚)
ระบบสเตอริโอ / ช่องเสียงเดียว
ชิ้นส่วนไมโครโฟน ECM แบบทิศทางเดียว x 4