KX-TDA600

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

KX-TDA600

Hybrid IP PBX System

ชุด KX-TDA เสริมการใช้งาน IP ของพานาโซนิคตอบโจทย์การใช้โทรศัพท์เพื่อธุรกิจโดยได้รวมเอาข้อดีของโทรคมนาคมแบบดั้งเดิมเข้ากับคอนเวอร์เจนซ์ของเทคโนโลยี IP – จึงให้คุณสมบัติอันล้ำหน้าและความคล่องตัวในการจัดการตามความต้องการในการสื่อสารภายในบริษัทของท่าน โมเดลนี้สามารถอัพเกรดเป็นรุ่นไฮเอนด์ชุด KX-TDE ได้อย่างง่ายดาย

KX-TDA600

ปิด

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

KX-TDA600
จำนวนสายนอกสูงสุด : 640
จำนวนสายนอกสูงสุด : 960 with DXDP