KX-DT333X

VL-SW102BX

KX-DT333X

• จอแสดงผลขนาด 3 บรรทัด พร้อมไฟ Black-Lit
• ปุ่มสายนอกขนาด 24 ปุ่ม
• สามารถสนทนาได้โดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์
• สามารถกำหนดภาษาที่จะแสดงที่หน้าจอได้
• พอร์ตแบบ ExtraDevice Port(XDP) เป็นการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์แบบธรรมดา โดยการต่อเพิ่มจากโทรศัพท์แบบคีย์
• ไฟ message/Ringer (สีแดง/สีเขียว) ง่ายต่อการสังเกต เมื่อมีสายเรียกเข้า
• สามารถต่อชุดหูฟังภายนอก(Head set)ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น
• ปุ่มสนทนาโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์
• ออกแบบให้เข้ากับสรีระ โดยการปรับหน้าจอ ก้ม- เงย ได้ถึง 4 ระดับ