KX-T7716

KX-T7716

KX-T7716

• โทรศัพท์สายเดี่ยว Single line แบบมีหน้าจอแสดงเลขหมายโทรเข้า
• พร้อมไฟ message lamp
• ปุ่ม Speaker phone / ปุ่ม Ringer indicator
• 50 call log
• ปุ่มRedial
• ปุ่ม Dial lock / One touch Dial
• สามารถต่อชุดหูฟังภายนอก(Head set)ให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น
• ออกแบบให้เข้ากับสรีระ โดยการปรับหน้าจอ ก้ม- เงย ได้ถึง 2 ระดับ