PT-D10000

PT-D10000

• ความสว่าง 10,000 lumens
• ความละเอียด SXGA+(1400x1050)/UXGA
• Contrast 5000:1
• ระบบหลอดภาพ 4 lamp System (250WUHM x4)
• น้ำหนัก 32 กิโลกรัม

PT-D10000

Close

คุณสมบัติ

ความสว่าง 10,000 lumens


ระบบ Liquid Cooling เพิ่มระดับความมั่นใจ


ระบบระบายความร้อนแบบ Liquid Cooling จะระบายความร้อนที่ DLPTM Chip โดยตรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้ DLPTM Chip ทำงานที่อุณหภูมิ 113°F /45°C ซึ่งช่วยให้เครื่องโปรเจคเตอร์ สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพในหลากหลายสภาวะแวดล้อม อีกทั้ง ยังทำงานได้เงียบแม้จะใช้งานเป็นระยะเวลานานระบบหลอดไฟแยก (Multi-Lamp System)


ด้วยระบบหลอดไฟ 4 หลอดของพานาโซนิคโปรเจอคเตอร์ สามารถสร้างความสว่างได้สูงหากมีหลอดใดไหม้ในระบบการทำงาน หลอดไฟที่เหลือจะให้ความสว่างในการทำงานต่อเนื่องได้อย่างเพียงพอ
(เฉพาะรุ่น PT-D10000, PT-SW1000, PT-D12000, PT-DZ12000)ม่านสายตาแบบไดนามิก (Dynamic Iris)


จากการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของพานาโซนิค จะเปิดและปิดม่านสายตาด้วยความเร็วและความแม่นยำตามที่กำหนดไว้ ด้วยการเปลี่ยนสัญญาณนำเข้าซึ่งมีผลต่อความถูกต้อง การควบคุมการกระจายแสงของชิพ DLPTM ในเวลาจริงม่านสายตาแบบไดนามิกจะเข้าสู่ตำแหน่งทันที หลังการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้น และก่อนการรวมแสง ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อความกลมกลืนของแสงผ่านหน้าจอน้อยที่สุด

ซอฟท์แวร์ Multi Projector Monitoring & Control


ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ของพานาโซนิค ช่วยให้ ผู้ใช้งานสามารถควบคุมและสั่งการเครื่องโปรเจคเตอร์หลายเครื่องได้พร้อมๆกัน โดยผ่านเครือข่าย LAN และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะมีสัญญาณเตือนส่งไปยังเครื่อง PC ที่ควบคุมระบบทันที3D Colour Management System


ระบบ 3D Colour Management สามารถทำการแก้ไข และสร้างค่าสีที่ถูกต้องได้ใกล้เคียงมากกับต้นฉบับภาพ แม้ขณะฉายภาพบนจอขนาดใหญ่ความละเอียด SXGA+(1400x1050)/UXGA


Contrast 5000:1


ระบบหลอดภาพ 4 lamp System (250WUHM x4)


น้ำหนัก 32 กิโลกรัม


ระบบทำความสะอาดแบบอัตโนมัติ (Auto Cleaning Robot)


ช่วยทำให้เครื่องโปรเจคเตอร์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่คุณกดปุ่มเปิดเครื่อง ระบบ ACT จะใช้แปรงทำความสะอาดขจัดฝุ่นจากตัวกรองในการทำงาน 2,000 ชม. ไม่ต้องทำการบำรุงรักษาตัวกรองเลย จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการติดตั้งในที่สูง หรือยากต่อการทำความสะอาด