ER-115

ER-115

ER-115

ตกแต่งหนวดเครา ให้พร้อมรับ ทุกสถานการณ์

• ใช้เล็มขนจมูกและขนหู
• ตัวเครื่องกันน้ำ

คุณสมบัติ

ใช้เล็มขนจมูกและขนหู
ตัวเครื่องกันน้ำ