PANASONIC WA2

PANASONIC WA2

HX-WA2

กันน้ำลึกสูงถึง 3 เมตร

• Intelligent Zoom 15 เท่า และระบบป้องกันภาพสั่นไหว Active mode
• บันทึกภาพนิ่งสูงถึง 14 ล้านพิกเซล
• ฟังก์ชั่นบันทึกภาพพาโนรามา
• บันทึกภาพต่อเนื่อง 10 เฟรมต่อวินาที