คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

SKYWING ลมเย็นไม่สัมผัสตัวโดยตรง
INVERTER ช่วยประหยัดพลังงาน
nanoe-G ระบบฟอกอากาศ

การสนับสนุน

ขอรับการสนับสนุน

สำหรับ CS-VU18SKT

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
แคตตาล็อก เครื่องปรับอากาศ
CS-VU18SKT