CS-KN24SKT

CS-KN24SKT

CS-KN24SKT

iAUTO คงความเย็นสบาย เย็นเร็วขึ้น 15% พร้อมระบบฟอกอากาศ nanoe-G

CS-KN24SKT

ปิด

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

CS-KN24SKT
iAUTO คงความเย็นสบาย
เย็นเร็วขึ้น 15%
nanoe-G ระบบฟอกอากาศ

การสนับสนุน

ขอรับการสนับสนุน

สำหรับ CS-KN24SKT

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
แคตตาล็อก เครื่องปรับอากาศ
CS-KN24SKT