CS-PU9SKT

เครื่องปรับอากาศ iAUTO เพื่อคงความเย็นสบาย พร้อม INVERTER

CS-PU9SKT

ปิด

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

iAUTO คงความเย็นสบาย
เย็นเร็วขึ้น 15%
INVERTER ช่วยประหยัดพลังงาน

การสนับสนุน

ขอรับการสนับสนุน

สำหรับ CS-PU9SKT

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
แคตตาล็อก เครื่องปรับอากาศ
CS-PU9SKT