คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

iAUTO คงความเย็น
เย็นเร็วขึ้น 15%

การสนับสนุน

ขอรับการสนับสนุน

สำหรับ CS-PN12SKT

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
แคตตาล็อก เครื่องปรับอากาศ
CS-PN12SKT