ระบบฟอกอากาศที่โดดเด่น: nanoe-G

lm_1-3_lc_01_140131_1
lm_1-3_lc_02_140131
lm_1-3_lc_07_140131

nanoe-G คือระบบกรองอากาศที่เหนือชั้นของ Panasonic ซึ่งใช้เทคโนโลยีนาโนเพื่อกรองอนุภาคที่ประกอบด้วยไอออนและอนุมูลอิสระ nanoe-G ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการดักจับจุลินทรีย์ในอากาศ ที่ยึดเกาะตามจุดต่างๆ และที่อยู่ในแผ่นกรองอากาศ เช่น เชื้อแบคทีเรียและไวรัส ดังนั้นจึงมอบสภาพแวดล้อมที่สะอาดกว่าสำหรับการอยู่อาศัย nanoe-G ประกอบด้วยส่วนประกอบของอากาศ ไม่ใช่สารเคมี จึงสามารถใช้งานได้อย่างไร้กังวลสำหรับผู้ที่ไวต่อสารเคมี แม้กระทั่งในห้องนอนของเด็ก

lm_1-3_lc_09_140131

 

ขจัด PM2.5 ซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กมาก

"ฝุ่นละออง" (Particulate Matter) หรือ PM ครอบคลุมส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงอนุภาคที่เล็กมาก และละอองของเหลว อนุภาคเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร (PM2.5)
จึงอาจก่อใ้ห้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เพราะสามารถเล็ดลอดเข้าสู่ปอดของเราได้

แหล่งที่มาของ PM2.5

PM2.5 แขวนลอยอยู่ในอากาศ เช่น ฝุ่นผง สิ่งสกปรก ควัน และละอองของเหลว อนุภาคขนาดเล็กเหล่านี้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาไฟในที่เปิดโล่ง และกระบวนการทางอุตสาหกรรม รวมไปถึงแหล่งที่มาในธรรมชาติ เช่น ไอน้ำเค็มและฝุ่นละอองที่ลอยมากับลมแรง

lm_1-3_lc_12_140131

 

nanoe-G สามารถขจัดแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราในอากาศได้ถึง 99%*¹

lm_1-3_lc_13_140131

 

เชื้อไข้หวัดและโรคติดเชื้ออื่นๆ มักจะแพร่กระจายผ่านทางอากาศ ด้วยการสูดหายใจเอาเชื้อโรคในอากาศที่แพร่มาจากผู้ติดเชื้อที่ไอหรือจาม หรืออาจติดเชื้อจากการสัมผัสเฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีเชื้อโรคติดอยู่ แล้วมีการเอามือที่สกปรกไปสัมผัสกับเนื้อเยื่ออ่อน เช่น ดวงตา จมูก หรือลำคอ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเลือกใช้ฟังก์ชันฟอกอากาศที่สามารถขจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ยึดเกาะอยู่ตามจุดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

lm_1-3_lc_15_140131

 

nanoe-G จะยับยั้งฤทธิ์ของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ถูกดักจับไว้ในแผ่นกรองอากาศ โดยจะทำงานอัตโนมัติเมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสจะเพิ่มจำนวนบนแผ่นกรอง และไม่ต้องวุ่นวายกับขั้นตอนการทำงาน

หมายเหตุ:
*1: การขจัด PM2.5 ในอากาศได้รับการรับรองจาก FCG Research Institute, Inc
• รายงานการทดสอบเลขที่ : 25034 PM2.5 : ควันบุหรี่ (ถือเป็น PM2.5)
  ตรวจวัดประสิทธิผลที่ 0.3μm-2.5μm (ขนาดที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น) 
  ผลการกำจัดนี้ไม่ได้รับการพิสูจน์สำหรับสารพิษในอากาศทุกชนิด

*2: การขจัดแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราในอากาศได้รับการรับรองจาก Kitasato Research 
  Center for Environmental Science
• KRCES-Bio. รายงานการทดสอบเลขที่ : 23_0182
   แบคทีเรีย : Staphylococcus aureus (NBRC 12732)
• KRCES-Env. รายงานการทดสอบเลขที่ : 22_0008 
  ไวรัส : Escherichia coli phage (øX-174 ATCC 13706-B1) : ไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1)
• KRCES-Env. รายงานการทดสอบเลขที่ : 23_0140 
  เชื้อรา : Penicillium pinophilum (NBRC 6345)*3:

หมายเหตุ:
*3: การยับยั้งฤทธิ์ของจุลินทรีย์ที่ยึดเกาะได้รับการรับรองจาก Japan Food Research   Laboratories
• รายงานการทดสอบเลขที่ : 11047933001-02
  แบคทีเรีย : Staphylococcus aureus (NBRC 12732)
• รายงานการทดสอบเลขที่ : 11073649001-02
  ไวรัส : Bacteriophage (Phi X 174 NBRC 103405)
• รายงานการทดสอบเลขที่ : 11047937001-02 
  เชื้อรา : Cladosporium cladosporioides (NBRC 6348)

*4: การยับยั้งฤทธิ์ของจุลินทรีย์บนแผ่นกรองได้รับการรับรองจาก Japan Food Research   Laboratories
• รายงานการทดสอบเลขที่ : 12037932001
  แบคทีเรีย : Staphylococcus aureus (NBRC 12732)
• รายงานการทดสอบเลขที่ : 12014705001
  ไวรัส : Escherichia coli phage (φΧ-174 ATCC 13706-B1)
ผลลัพธ์ทั้งหมดอ้างอิงเงื่อนไขการทดสอบที่เฉพาะเจาะจง
การทดสอบทั้งหมดไม่ได้รับการสาธิตภายใต้สถานการณ์การใช้งานจริง