SBC-P2DS

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

SBC-P2DS

SBC-P2DS

เย็น...ถึงใจ

• ความจุ 24.5 คิว / 694 ลิตร
• ปรับอุณหภูมิได้ 1 o C - 5 o C
• 10 ชั้นวางปรับระดับได้ จุเครื่องดื่มขนาด 325 มล. ได้ถึง 980 กระป๋อง
• ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำด้วยระบบ Digital Thermostat
• ลดการเกิดฝ้าและหยดน้ำด้วยกระจก 2 ชั้น พร้อมระบบลมร้อนช่วยเป่า
• ขาตั้งมีล้อเลื่อนและปรับระดับได้

SBC-P2DS

ปิด

คุณสมบัติ

ปรับอุณหภูมิได้ 1-5 ºC


• เย็นเฉียบด้วยอุณหภูมิต่ำถึง 1-5 ºC


10 ชั้นวาง จุใจ


• 10 ชั้นวาง จุเครื่องดื่ม ขนาด 325 มล. ได้ 980 กระป๋อง

Digital Thermostat


ควบคุมอุณหภูมิแม่นยำด้วยระบบ Digital Thermostat

Double Glasses Door


ลดการเกิดฝ้าและหยดน้ำด้วยกระจก 2 ชั้น พร้อมระบบลมร้อนช่วยเป่า

Adjustable Shelf Height


ชั้นวางปรับระดับได้ เพิ่มความอิสระในการจัดวาง

Lighting Display


ประตูตู้กระจกใส ภายในมีไฟ สำหรับดิสเพลย์เครื่องดื่ม

Automatic Door Closed


ประหยัดพลังงานด้วยระบบประตูปิดอัตโนมัติ

Thermo Foaming Plastic


ผนังด้านในตู้บุ Thermo Foaming Plastic ป้องกันการขูดขีด ไม่เกิดสนิม คงสภาพได้ดีกว่าตู้เย็นที่ใช้เหล็กพ่นสี

ขาตั้งมีล้อเลื่อนและปรับระดับได้


ขาตั้งมีล้อเลื่อนสะดวกในการเคลื่อนย้ายและ ปรับระดับได้ ช่วยให้การวางตู้สมดุลยิ่งขึ้น