RP-HJE140

RP-HJE140

RP-HJE140

• หูฟังแบบสอดรูปตัวแอล
• แผ่นรองหู 3 ขนาดเพื่อให้พอดีกับแต่ละบุคคล
• ออกแบบสีตามแฟชั่นมี ให้เลือก 6 สี
• คลื่นความถี่ตอบสนอง 6 Hz-25 kHz

RP-HJE140

ปิด