RP-HX40

RP-HX40

RP-HX40

• ออกแบบใหม่เพื่อรูปทรงเพรียวบาง และน้ำหนักเบา
• ระบบ Hybrid Diaphragm เพื่อคุณภาพเสียงดีเยี่ยม
• รูปแบบโค้งบางเฉียบ
• คลื่นความถี่ตอบสนอง 10Hz-25kHz

RP-HX40

ปิด