RP-TCA430

RP-TCA430

RP-TCA430

• หูฟังแบบครอบศรีษะ น้ำหนักเบาสำหรับโทรศัพท์ DECT
• ขาไมโครโฟนปรับได้
• พับเก็บได้
• สายสามารถปรับระดับเสียงและปิดเสียงชั่วคราวได้

RP-TCA430

ปิด