RP-TCN120

RP-TCN120

RP-TCN120

ชุดหูฟังสำหรับสมาร์ทโฟน Nokia

• พร้อมปลั๊กขนาด 3.5มม.
• เหมาะกับการใช้สนทนา และฟังเพลง
• พร้อมปุ่มสนทนา และไมโครโฟน สำหรับรับสายได้ตลอดเวลา แม้ขณะฟังเพลง
• รูปแบบ Ergo-fit เพื่อความสะดวกสบายในขณะสวมใส่
• โปรดติดต่อพานาโซนิคสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

RP-TCN120

ปิด