SC-VKX80GA-K

SC-VKX80GA-K

SC-VKX80GA-K

• พลังเสียงหนักแน่น และชัดเจน ลำโพง Advanced Bamboo Cone/ ระบบ Maximized Bass Sound PLUS
• ระบบ Bi-Amp และชุดลำโพง 20cm และ 25 cm Triple Super Woofer
• ระบบเลือกเพลง Quick Rotary Music Selection ควบคุมการสั่งงาน MP3 ได้ดีขึ้น

SC-VKX80GA-K

ปิด

คุณสมบัติ

High Quality


• ชุดลำโพง Triple Super Woofer และระบบ Bi-Amplifie
• ระบบ Maximized Bass Sound PLUS
• ลำโพง Advanced Bamboo Cone(Woofer และ Tweeter)
• ตู้ลำโพงแบบแยกชิ้นEasy to Use


ปุ่มเลือกเพลง Rotary Music Selector

Networking


เล่น และบันทึกข้อมูลผ่านUSB