Electronic Touch Pen for Plasma TV

TY-TP10W

ตอบสนองฉับไว วาดภาพอย่างแม่นยำ

สัมผัสประสบการณ์ศักยภาพใหม่ที่เป็นไปได้ของทีวี ด้วยปากกาอิเล็กทรอนิกส์ระบบสัมผัส

TY-TP10W

ปิด