NN-GD371M (ความจุ 23 ลิตร / กำลังไฟ 1,000 วัตต์)

NN-GD371M (ความจุ 23 ลิตร / กำลังไฟ 1,000 วัตต์)

NN-GD371M

Inverter เประหยัดไฟ ให้ความร้อนสม่ำเสมอ

• กำลังไฟ 1,000 วัตต์
• 3 ระบบการปรุงอาหาร: ไมโครเวฟ, ย่าง และ ระบบผสม
• ระบบอินเวอร์ทเตอร์ ประหยัดไฟได้มากขึ้น
• Simultaneous Cooking ปรุงอาหารได้รวดเร็วและกรอบนอกนุ่มใน
• หลอดไฟ LED ประหยัดไฟและมองเห็นชัดเจน
• ระบบละลายอาหารแช่แข็งแบบอินเวอร์เตอร์เทอร์โบ

NN-GD371M

ปิด

คุณสมบัติ

3 ระบบการปรุงอาหาร

3 ระบบการปรุงอาหาร

1.ระบบไมโครเวฟ 2..ระบบย่าง 3.ระบบผสมระหว่างไมโครเวฟและย่าง

ระบบอินเวอร์ทเตอร์ ให้ความร้อนสม่ำเสมอ และประหยัดไฟได้มากขึ้น

ระบบอินเวอร์ทเตอร์ ให้ความร้อนสม่ำเสมอ และประหยัดไฟได้มากขึ้น

ระบบอินเวอร์ทเตอร์ใหม่สามารถควบคุมกำลังไฟในระดับต่ำสุดได้ถึง 300 วัตต์ เปรียบเทียบกับระบบอินเวอร์ทเตอร์ปัจจุบันสามารถควบคุมกำลังไฟในระดับต่ำสุดได้เพียง 440 วัตต์ จะเห็นได้ว่า ระบบอินเวอร์ทเตอร์ใหม่จึงสามารถควบคุมกำลังไฟได้ดีกว่า ซึ่งช่วยให้เราประหยัดไฟได้มากขึ้นและปรุงอาหารได้หลากหลายด้วยกำลังไฟที่เหมาะสม

Simultaneous Cooking

Simultaneous Cooking

เป็นการปรุงอาหารด้วยระบบย่างและระบบไมโครเวฟไปพร้อม ๆ กัน ทำให้อาหารสุกเร็วยิ่งขึ้นรสชาติอร่อยและมีความฉ่ำในเนื้ออาหาร (กรอบนอก นุ่มใน)

ไฟ LED

ไฟ LED

ระบบไฟ LED สีขาว ภายในเตาอบ ช่วยประหยัดไฟมากขึ้นถึง 97% และมองเห็นชัดเจน เพราะสว่างเพิ่มขึ้นถึง 154%

ระบบละลายอาหารแช่แข็งแบบอินเวอร์เตอร์เทอร์โบ


ระบบละลายอาหารแช่แข็งแบบอินเวอร์เตอร์เทอร์โบละลายน้ำแข็งได้รวดเร็ว กว่า 50 %จานหมุนที่ใหญ่ขึ้น


สะดวกมากขึ้นสำหรับอาหารจานใหญ่ด้วย จานหมุนที่ใหญ่ขึ้น ขนาด 285 มม.ระบบเมนูอัตโนมัติ 15 เมนู


ระบบ Recipe Store สามารถกำหนดและโปรแกรมการปรุงอาหารได้เอง


โปรแกรมอุ่นอาหารอัตโนมัติ


ระบบล็อคป้องกันเด็ก

การสนับสนุน

ขอรับการสนับสนุน

for NN-GD371M (ความจุ 23 ลิตร / กำลังไฟ 1,000 วัตต์)