NN-ST342M

NN-ST342M

NN-ST342M

ง่าย...ด้วย 9 เมนูอัตโนมัติ

• 25 ลิตร
• โปรแกรมอุ่นอาหารอัตโนมัติ
• ละลายอาหารแช่เข็งรวดเร็วด้วยระบบ Turbo Defrost                                        
• ระบบเมนูอัตโนมัติ 9 เมนู
• ขนาดจานหมุน 288 มม.

NN-ST342M

ปิด

คุณสมบัติ

โปรแกรมอุ่นอาหารอัตโนมัติละลายอาหารแช่เข็งรวดเร็วด้วยระบบ Turbo Defrostระบบเมนูอัตโนมัติ 9 เมนูขนาดจานหมุน 288 มม.ตั้งเวลาทำอาหารได้สูงสุด 99 นาที 50 วินาที