Electric Rice Cooker SR-ZG185

SR-ZG185

หุงข้าวสุกอร่อยด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์

・ หม้อชั้นในเคลือบผงเพชร และมีความหนา 6 ชั้น
・ ไมโครคอมพิวเตอร์ปรับความร้อนอัตโนมัติตามการใช้งาน
・ 13 โปรแกรมอัตโนมัติ
・ ฟังก์ชั่นคงความอุ่น
・ แผง LCD ขนาดใหญ่ ง่ายต่อการมอง

SR-ZG185

ปิด

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

Electric Rice Cooker SR-ZG185
หม้อชั้นในเคลือบผงเพชร หม้อหนา 6 ชั้น
13 โปรแกรมอัตโนมัติ
ขนาด 1.8 ลิตร