NA-F100A1

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

close
^

คุณสมบัติ

ข้อมูลจำเพาะ

NA-F100A1
ความจุ 10.0 กก.
ระบบ ActiveFoam
โฟมละเอียดสูง เพื่อประสิทธิภาพ
การซักที่ยอดเยี่ยม
นำผ้าใส่ / ออกได้ง่าย
ช่องใส่ผ้ากว้างขึ้น และเอื้อมถึงส่วนล่าง
ของถังซัก