NA-F115A1

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

close
^

คุณสมบัติ

ง่ายต่อการเข้าถึงส่วนล่างของถังซัก


ความสูงด้านหน้าต่ำลง พื้นตัวถังอยู่ใกล้ขึ้น ด้านในกว้างขึ้น
นำผ้าซักออกจากด้านล่างของตัวถังได้ง่ายขึ้นอย่างมาก

มองเห็นง่าย

มองเห็นง่าย

มองเห็นง่าย

สามารถมองเห็นถังซักด้านล่างได้อย่างชัดเจน เนื่องจากไม่ถูกบังโดยแผงควบคุม

ทำความสะอาดได้ง่าย

ทำความสะอาดได้ง่าย

เช็ดทำความสะอาดง่ายเนื่องจากพื้นผิวที่ราบเรียบ

การสร้างโฟมละเอียด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการซักที่เต็มเปี่ยม


ระบบ ActiveFoam จะเปลี่ยนผงซักฟอกให้เป็นโฟมความละเอียดสูง
ซึ่งจะเข้าแทรกซึมลึกเข้าไปในเนื้อผ้า จัดการคราบ และรอยเปื้อนฝังลึก
ทำให้สามารถซักออกได้ง่าย
ระดับของฟองจะขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ เช่น ปริมาณผ้าที่ซัก ระดับความเปื้อน ประเภทของน้ำยาซักผ้า แรงดันน้ำ และความกระด้างของน้ำ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการซักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ผลการซักที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม


*หมายเหตุ: ตามข้อมูลการทดสอบภายใน ผลการซักอาจแตกต่างกันตามสภาพการณ์

วิธีการทำงานของระบบ ActiveFoam

ใบพัดแบบคลื่นคู่ Dual-Wave Pulsator


ใบพัดด้านในและด้านนอกที่แยกกัน ไม่เพียงแค่สร้างคลื่น
แนวราบและแนวดิ่งเท่านั้น แต่ยังสร้างคลื่นน้ำไหล “เข้าและ
ออก” ผลที่ได้คือ ทุกๆส่วนของผ้าในถังจะถูกซักอย่างหมดจด

ข้อมูลจำเพาะ

NA-F115A1
ความจุ 11.5 กก.
เครื่องซักผ้าฝาบนแบบอัตโนมัติทั้งหมด
นำผ้าใส่/ออกได้ง่าย
ช่องใส่ผ้ากว้างขึ้น และเอื้อมถึงส่วนล่าง
ของถังซัก
ระบบ ActiveFoam
โฟมละเอียดสูง เพื่อประสิทธิภาพ
การซักที่ยอดเยี่ยม