NA-FS16X2 ความจุ 16 กก.

NA-FS16X2

ประหยัดน้ำ และปรับการใช้พลังงานอัตโนมัติ

• เครื่องซักผ้าฝาบนความจุ 16 กก.                                                      
• Econavi เซ็นเซอร์ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นอัตมัติ          
• Inverter ประหยัดพลังงานเป็นเยี่ยม
• ระบบซักหมุนแรงสลับเบา ซักผ้าทั่วถึง
• เพิ่มพลังซักด้วย พลังน้ำ 3 รูปแบบ
• New Shower Rinse ระบบซักประหยัดน้ำ
• ซักถนอมผ้า Gentle Hand Wash

NA-FS16X2

Close

คุณสมบัติ

Econavi เซ็นเซอร์ที่ช่วยตรวจจับปริมาณผ้าและอุณหภูมิน้ำเพื่อการใช้น้ำและพลังงานที่เหมาะสม

ระบบเซ็นเซอร์ที่ช่วยคำนวนการซักผ้าโดยการตรวจจับอุณหภูมิและน้ำหนักผ้าอัตโนมัติ เพื่อการใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและสะดวกยิ่งขึ้น

เซ็นเซอร์ปริมาณผ้า : ถ้าจำนวนผ้าที่ซักมีปริมาณน้อย น้ำที่จะใช้ซักจะน้อยลงเพื่อประหยัดน้ำ
เซ็นเซอร์อุณหภูมิของน้ำ : อุณหภูมิของน้ำจะกำหนดเวลาการทำงาน เมื่ออุณภูมิน้ำสูง ผลซักฟอกจะ ละลายน้ำได้รวดเร็ว ทำความสะอาดง่ายขึ้น เวลาในการซักน้อยลง ช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น

Intelligent Inverter ประหยัดพลังงานเป็นเยี่ยม

เทคโนโลยี Inverter มอร์เตอร์อัจฉริยะ ควบคุมความเร็วของการหมุน โดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ควบคุมการทำงานอย่างแม่นยำ จึงมั่นใจได้ในการทำงานเต็มประสิทธิภาพทุกครั้ง

Dancing Water Flow ระบบซักหมุนแรงสลับเบา ซักผ้าทั่วถึง

ระบบอินเวอร์ทเตอร์ควบคุมการทำงานของใบพัดให้หมุนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ แบบแรงสลับเบาช่วยให้ซักผ้าทั่วถึง

Aqua Beat Plus เพิ่มพลังซักด้วย พลังน้ำ 3 รูปแบบ

ระบบอินเวอร์ทเตอร์ควบคุมการทำงานของใบพัดให้หมุนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ แบบแรงสลับเบาช่วยให้ซักผ้าทั่วถึง

New Shower Rinse ระบบซักประหยัดน้ำ

ระบบทำความสะอาดเสื้อผ้าในขั้นตอนการล้างน้ำครั้งที่ 1 โดยปล่อยสายน้ำพร้อมหมุนถังซัก แรงเหวี่ยงของน้ำทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากเนื้อผ้าได้ดียิ่งขึ้น จึงใช้ปริมาณน้ำน้อยลง ประหยัดน้ำมากขึ้น

ซักถนอมผ้าด้วยระบบ Gentle Hand Wash


ระบบทำความสะอาดเสื้อผ้าในขั้นตอนการล้างน้ำครั้งที่ 1 โดยปล่อยสายน้ำพร้อมหมุนถังซัก แรงเหวี่ยงของน้ำทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากเนื้อผ้าได้ดียิ่งขึ้น จึงใช้ปริมาณน้ำน้อยลง ประหยัดน้ำมากขึ้น

เสียงเงียบพิเศษ

สะดวกสบายสามารถซักผ้าในเวลากลางคืนได้โดยไม่รบกวนผู้อื่น

แผ่นขจัดคราบ 4 ด้านเพิ่มพลังซักมากขึ้น

แถบซักขจัดคราบได้อย่างทรงพลัง ผ้าจะสัมผัสกับ Scrub Wash Board อย่างเบาๆเป็นการเพิ่มพลังการขัดคราบและซักล้างได้มากขึ้น

ใบพัดขนาดใหญ่

ใบพัดขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซักสูงขึ้นและช่วยในการกลับผ้า

10 โปรแกรมซักอัตโนมัติตามความเหมาะสมของผ้า


ซักปกติ, ตั้งโปรแกรมเอง, ซักทันใจ, แช่ปกติ, แช่ผ้าห่ม, ซักผ้าห่ม, ทำความสะอาดถังซัก, ซักขจัดคราบ. ซักถนอมผ้า. ปั่นแห้งเร็วรับประกันมอเตอร์ 10 ปี


รับประกันมอเตอร์ 10 ปีตั้งค่าระดับน้ำได้ 11 ระดับ


ตั้งค่าระดับน้ำได้ 11 ระดับ

Auto Power Off ประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงานมากขึ้นแม้เสียบปลั๊กทิ้งไว้

eco ideas

พานาโซนิคดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม