NA-W1400T ความจุ 14 กก.

NA-W1400T

ถังใหญ่...ซักจุใจ ปลอดภัย...ไร้สนิม

• Comforter Wash ซักผ้านวมขนาด King Size ได้
• ตัวถังปลอดสนิม
• ตัวถังป้องกันรังสี อัลตราไวโอเลต
• ระบบ 3 ใบพัด ช่วยกลับผ้าและกระจายผงซักฟอก
• ระบบแช่สลับซัก พร้อมเลือกเวลาในการแช่ผ้าได้
• ฝาถังใสสามารถมองเห็นได้ขณะซัก
• ฐานตั้ง แข็งแรง ทนทาน

NA-W1400T

Close

คุณสมบัติ

Comforter Wash


Comforter Wash ซักผ้านวมขนาด King Size ได้ ด้วยความจุถึง 14 กก.

ตัวถังปลอดสนิม


ไม่ผุพังง่าย เพิ่มความสวยงามและช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน

ตัวถังป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต


สีตัวถังไม่ซีด ตัวถังป้องกันรังสี อัลตราไวโอเลต ช่วยให้สีไม่ซีดจาง ทำให้เครื่องดูใหม่เสมอ


ระบบ 3 ใบพัด ช่วยกลับผ้าและกระจายผงซักฟอก


ใบพัดใหญ่ และใบพัดเล็กสร้างพลังซักแรงจัด ใบพัดกลางทำให้เกิดพลังน้ำแบบเฉียง 45 องศา ช่วยกลับผ้า และกระจายผงซักฟอกให้ผ้าสะอาดทุกชิ้น


ระบบแช่สลับซัก พร้อมเลือกเวลาในการแช่ผ้าได้


เลือกเวลาในการแช่ผ้าได้ให้ผ้าสะอาดง่ายดายมากขึ้น

ฝาถังใสสามารถมองเห็นได้ขณะซัก


ฝาถังใสสามารถมองเห็นได้ขณะซัก


ฝาถังแขวนด้านข้าง


ฝาถังแขวนด้านข้าง เพิ่มความสะดวกในการใช้งานขณะหยิบผ้า เข้า-ออก จากเครื่อง


ระบบตั้งเวลาซัก


เลือกตั้งเวลาซักสะดวก ง่าย ตั้งเวลาซักได้สูงสุดถึง 45 นาที ผ้าน้อยหรือมากก็ซักสะอาดได้ตามใจต้องการ

ระบบบบควบคุการซัก


เลือกได้ 2 โปรแกรม Gentle เหมาะสำหรับซักผ้าเนื้อบาง และผ้าทั่วไป Regular เหมาะสำหรับซักผ้าเนื้อหนา และผ้าสกปรกมาก

สวิตช์ปรับทางน้ำเข้า


สามารถเลือกทางน้ำเข้าได้ทั่งถังซักหรือถังปั่น สะดวกในการล้างผงซักฟอก

กันหนูและแมลง


ป้องกันกนูและแมลงไม่ให้ทำความเสียหายกับตัวเครื่องเพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดี