NA-107VC4 ความจุ 7 กก.

add
Add to WishlistRemove from Wishlist

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

NA-107VC4 ความจุ 7 กก.

NA-107VC4

Dual Sensor ซักสะอาดยิ่งขึ้น

• Dual Sensor ตรวจวัดน้ำหนักของผ้า และปริมาณฟอง
• ฝาหน้ากว้างถึง 33 เซนติเมตร
• ฝากระจก 2 ชั้น
• โปรแกรมการซัก 12 โปรแกรม
• รับประกันมอเตอร์ 10 ปี
• รอบปั่น 1,000 รอบ/นาที

NA-107VC4

ปิด

คุณสมบัติ

ระบบ Dual Sensor ตรวจวัดน้ำหนักของผ้า


Auto Load Sensor เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณของผ้า ผ้าน้อยใช้น้ำน้อย เพื่อลดการปริมาณการใช้น้ำและช่วยประหยัดพลังงาน

ระบบ Dual Sensor ตรวจวัดปริมาณฟอง


Foam Sensor เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณฟอง และละลายโฟมอัตโนมัติ เมื่อมีปริมาณโฟมมากเกินไป เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำและเจือจางผงซักฟอกอย่างเหมาะสม

ฝาหน้ากว้างถึง 33 เซนติเมตร


• ความกว้างฝาหน้าขนาด 33 เซนติเมตร เพิ่มความสะดวกสบายในการนำผ้าเข้าหรือออกจากตัวเครื่อง

• ฝากระจก 2 ชั้น

ช่วยป้องกันความร้อนเมื่อสัมผัสฝา ในขณะซักผ้าด้วยน้ำอุณหภูมิสูง

เลือกโหมดซักได้ตามต้องการ


• เลือก “โหมดซักปกติ (Normal Wash) สำหรับการซักที่มีประสิทธิภาพ

• เลือก “โหมดซักด้วยความเร็ว (Speed Wash) สำหรับลดเวลาการซักให้สั้นลง

• เลือก “โหมดซักแบบประหยัด (Eco Wash) สำหรับการซักแบบประหยัดพลังงาน และน้ำ ใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อย

โปรแกรมซัก 12 โปรแกรม


• สะดวกยิ่งกว่าด้วยโปรแกรมการซักตามเนื้อผ้า ถึง 12 โปรแกรม