LR03T/2B

LR03T/2B

LR03T/2B

• ขนาด AAA/1.5V เเพ็คละ 2 ก้อน / กล่องละ 24 ก้อน / หีบละ 24 โหล

LR03T/2B

ปิด