LR03T/8B

LR03T/8B

LR03T/8B

• ขนาด AAA/1.5V เเพ็คละ 8 ก้อน / กล่องละ 48 ก้อน / หีบละ 24 โหล

LR03T/8B

ปิด