LR1T/2B

LR1T/2B

LR1T/2B

• ขนาด N/1.5V เเพ็คละ 2 ก้อน/กล่องละ 24 ก้อน/หีบละ 8 โหล

LR1T/2B

ปิด