LR20T/2B

LR20T/2B

LR20T/2B

• ขนาด D/1.5V เเพ็คละ 2 ก้อน/กล่องละ 12 ก้อน/หีบละ 4 โหล

LR20T/2B

ปิด